Letupan Stor Bahan Kimia

Maklumat :

Satu letupan telah berlaku disebuah stor yang menyimpan bahan kimia dan sisa bahan kimia. Letupan telah mengakibatkan kerosakan kecil didalam stor tersebut.

Punca

Siasatan awal menunjukan bahawa sisa bahan kimia telah dicampur tanpa mengambil kira jenis bahan kimia.

Langkah Pencegahan

  1. Semakan semula HIRARC bagi aktiviti pengurusan sisa bahan kimia
  2. Semakan semula proses kerja bagi aktiviti pengurusan sisa bahan kimia
  3. Stor bahan kimia dan stor sisa bahan kimia perlu diasingkan