Kursus Keselamatan Mesin dan Jentera

Satu kursus mesin dan jentera yang menyasarkan kepada staf perlaksana telah diadakan pada 10-11 Mei 2016. Kursus ini dibuat bertujuan untuk

  • Pendedahan kepada staf mengenai Akta Kilang dan Jentera
  • Pengenalan mengenai hazard yang berkaitan dengan mesih dan jentera
  • Kaedah pengenalpastian hazard, penilaian risiko dan pengawalan risiko
  • Pengenalan kepada sistem pengugurusan makmal

Kursus ini telah dihadiri 25 orang staf sokongan. Latihan telah dikendalikan oleh:

  1. Norazam Abdul Rashid (UKKP)
  2. Ishak Jainoo (UKKP)
  3. Faridah Wahab (PPK Alam Sekitar)
  4. Jasni (Institut Nano Teknologi