Kursus Hygien Industri (Prinsip Asas dalam Penjagaan Kesihatan di Tempat Kerja)

Pada 21 hingga 22 November 2017, Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (UKKP) dengan kerjasama Unit Latihan, Jab. Pendaftar dengan jayanya telah mengadakan Kursus Hygien Industri (Prinsip Asas dalam Penjagaan Kesihatan di Tempat Kerja). Penceramah jemputan Ir. Nimi Ahmad merupakan seorang ketua perunding di Perunding Nimi/ IH Consultant Kuala Lumpur dan pernah menjawat jawatan Penolong Pengarah DOSH selama 14 tahun. Bidang pengkhususan beliau adalah Pengukuran & Pemantauan Prestasi, Kawalan Persekitaran, Pelabelan Peraturan Kimia Berbahaya 1997, Pengendalian Bahan, Permit ke Sistem Kerja dan banyak lagi.

Objektif kursus ini adalah untuk mewujudkan kesedaran di kalangan peserta mengenai hygien industri. Di samping menilai amalan kerja dan teknik kawalan kejuruteraan untuk pencegahan penyakit. ia juga turut mendedahkan cara mengenalpasti bahaya kesihatan dalam tetapan pekerjaan. Kursus ini turut membuka peluang kepada peserta untuk mengenalpasti langkah-langkah kawalan tertentu berdasarkan pendedahan serta menentukan kesan fisiologi dan toksikologi pendedahan kepada bahaya di tempat kerja.

Seramai 19 peserta telah berjaya menghadiri kursus yang dijalankan. Terima kasih kepada Ir. Nimi dan para peserta!!!