Apakah fungsi Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan ditubuhkan bagi membangunkan dan menyelaras sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di seluruh tempat kerja dalam Universiti Malaysia Perlis. Ini bagi memenuhi keperluan akta keselamatan dan kesihatan Pekerjaan 1994 dan lain-lain akta yang berkaitan dengannya bagi memastikan tempat kerja yang selamat dan kondusif