Adakah perlu mendapatkan Kebenaran Memasang Jentera setiap kali memasang Jentera Berperakuan Kelayakan dan Pepasangan yang baru

Ya. Mana-mana jentera berperakuan kelayakan dan pepasangan baru yang hendak dipasang di dalam premis/lab/makmal hendaklah mengemukakan borang JKJ 105 dan JKJ 106 kepada pejabat JKKP terdekat.