Latihan

 

Latihan merupakan salah satu dari keperluan dalam Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Maksud "Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan" ialah keadaan dimana seseorang pekerja memerlukan kawasan kerja yang selamat dan sihat untuk dirinya sendiri dan orang lain yang mana mungkin terjejas aktiviti-aktiviti mereka. Tambahan, latihan adalah untuk memastikan kejayaan dalam sebarang program KKP yang dirancang di universiti. Selain itu, latihan yang dirancang dan dilaksanakan oleh UKKP merangkumi semua aspek dan fokus mengikut gred dan sasaran. Hal ini bagi memastikan setiap dari warga UniMAP memahami tanggungjawab mereka dan bertindak mengikut keselamatan diri dan rakan.