Kursus Pengurusan Keselamatan Mekanikal dan Elektrikal

BUTIRAN

Tarikh    : 20 - 21  Mac 2019 (Rabu & Khamis)

Masa      : 08.30 pagi - 05.10 petang

Tempat  : Bilik Seminar Za'ba, Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan, Universiti Malaysia Perlis, Seriab.

OBJEKTIF

  1. Menyediakan latihan yang mencukupi kepada peserta dalam skop pengenalpastian dan mengawal hazard yang berkaitan dengan elektrik dan mekanikal.
  2. Menyediakan latihan yang spesifik dalam pengendalian alatan elektrik dan menjurus kepada kemahiran secara kompetensi.
  3. Mendedahkan staf untuk menyedia dan melaksana analisis kerja selamat kepada semua aktiviti kerja yang berpotensi dalam risiko dan hazard elektrikal dan mekanikal.

SASARAN

Jurutera, Penolong Jurutera, Pegawai Latihan Vokasional, Pensyarah dan peserta yang mengendalikan atau terlibat dengan pengurusan mekanikal dan elektrikal.

PENCERAMAH JEMPUTAN

1. Tuan Afrul Nizam Osman (Aerospace Composites Malaysia Sdn. Bhd.)
2. Tuan Norrazman Zaiha Zainol (FTK, UniMAP)

MODUL

20 Mac 2019 (Rabu)

21 Mac 2019 (Khamis)

Hazard Mekanikal

Keselamatan Elektrik

-Pengenalan perundangan

-Terminologi

-Pempasangan Elektrik

Perlindungan Peralatan Mekanikal

Hazard Elektrik

-Kesan

-Prinsip Keselamatan Elektrik

-Kawalan

Keselamatan Mekanikal

Latihan

 

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Telefon: 04-979 8346 (Afifah Sahidan)                             Faks: 04-979 8351                               Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.