HEBAHAN KAEDAH MEREKOD KEHADIRAN DI UniMAP BERIKUTAN PENULARAN WABAK COVID-19


Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Adalah dimaklumkan bahawa merekod kehadiran menggunakan thumbprint pada sistem
pengimbas biometrik sedia ada adalah DILARANG buat masa ini sebagai satu langkah
pencegahan penularan wabak COVID-19.

Sehubungan itu, pihak pengurusan UniMAP bersama Pusat Pengurusan dan Pembangunan
Digital telah menyediakan tiga (3) kaedah merekod kehadiran sebagai alternatif
menggantikan thumbprint seperti ketetapan berikut:

KAEDAH 1:
Merekod kehadiran menggunakan koordinat GPS melalui pautan https://id.unimap.edu.my
seperti di lokasi-lokasi di dalam Jadual 1 di bawah:

 

JADUAL 1

 

Pejabat
Mengikut Zon

Lokasi GPS*

Pauh Putra

1. Bangunan Canselori
2. Pusat Pengurusan & Pembangunan Digital
3. Jabatan Perpustakaan
4. Pusat Bahasa Antarabangsa (CIL)
5. Pusat Hal Ehwal Antarabangsa (CIA)
6. Kolej Kediaman PFi1
7. Kolej Kediaman PFi2
8. Jabatan Hal Enwal Pelajar & Alumni (HEPA)
9. Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
10. Pusat Islam
11. Pusat Pengajian Kejuruteraan (PPK) Mekatronik
12. PPK Pembuatan
13. PPK Komputer & Perhubungan
14. PPK Mikroelektronik
15. PPK Sistem Elektrik
16. Bangunan Institut Matematik Kejuruteraan (IMK)
17. Kompleks Sukan

18. Pejabat Bumita

 

 

 

Kangar

1. Bangunan KWSP
2. Jabatan Bendahari
3. Jabatan Pembangunan - Bangunan Hong Leong
4. Jabatan Pembangunan - Setor
5. Jabatan Keselamatan
6. Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan (PPIPT)

Seriab

1. Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (UKKP)
2. Pusat Pengajian Siswazah (CGS)
3. Institut Nano Kejuruteraan (INEE)
4. Institut Kajian Institusi Raja & Komuniti (IKRK)
5. Penerbit UniMAP

Kubang Gajah

1. Unit Komunikasi Korporat (UKK)
2. Pusat Kokurikulum

Pengkalan Asam

1. Unit Kebudayaan & Rekreasi (UKR)

Wang Ulu

1. Kolej Kediaman Wang Ulu

Jejawi

1. Pusat Pengajian Pembangunan Insan & Teknokomunikasi (iKOM)
2. PPK Bioproses
3. PPK Alam Sekitar
4. PPK Bahan

UniCITI

1. Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK)
2. Pusat Pengajian Diploma (PPD)
3. Institut Agroteknologi Lestari (INSAT)

Simpang Empat

1. Kolej Kediaman Simpang Empat

Anjung

1. Anjung UniMAP KL
2. Anjung UniMAP Kulim

* Di kaunter pejabat masing-masing

KAEDAH 2:
Merekod kehadiran dengan login menggunakan Wifi UniMAP melalui pautan
https://id.unimap.edu.my seperti di lokasi-lokasi di dalam Jadual 2 di bawah:

 

JADUAL 2

 

Pejabat
Mengikut Zon

Lokasi Wifi

Pauh Putra

1. Bangunan Canselori
2. Pusat Pengurusan & Pembangunan Digital
3. Jabatan Perpustakaan
4. CIL
5. CIA
6. Kolej Kediaman PFi1
7. Kolej Kediaman PFi2
8. Jabatan HEPA
9. PKU

10. Pusat Islam
11. PPK Mekatronik
12. PPK Pembuatan
13. PPK Komputer & Perhubungan
14. PPK Mikroelektronik
15. PPK Sistem Elektrik
16. Bangunan IMK
17. Kompleks Sukan
18. Pejabat Bumita

 

 

 

Kangar

1. Bangunan KWSP
2. Jabatan Bendahari
3. Jabatan Pembangunan - Bangunan Hong Leong
4. Jabatan Pembangunan - Setor
5. Jabatan Keselamatan
6. PPIPT

Seriab

1. UKKP
2. CGS
3. INEE
4. IKRK
5. Penerbit UniMAP

Kubang Gajah

1. UKK

Pengkalan Asam

2. UKR

Wang Ulu

3. Kolej Kediaman Wang Ulu

Jejawi

1. iKOM
2. PPK Bioproses
3. PPK Alam Sekitar
4. PPK Bahan

UniCITI

1. FTK
2. PPD
3. INSAT

Simpang Empat

1. Kolej Kediaman Simpang Empat

Anjung

1. Anjung UniMAP KL
2. Anjung UniMAP Kulim

 

KAEDAH 3:
Merekod kehadiran menggunakan Kad Staf pada sistem biometrik di lokasi-lokasi seperti di
dalam Jadual 3 di bawah:

 

JADUAL 3

 

Pejabat
Mengikut Zon

Lokasi sistem biometrik

Pauh Putra

1. Pusat Pengurusan & Pembangunan Digital – Lobi Pejabat
2. Pejabat Tapak Kampus Tetap – Dalam pagar pejabat tapak
3. Perpustakaan – Lobi
4. Semua lokasi pejabat yang mempunyai imbasan sistem biometrik.

Kangar

1. Jabatan Bendahari

2. Jabatan Pembangunan - Bangunan Hong Leong
3. Jabatan Pembangunan - Setor
4. Jabatan Keselamatan
5. PPIPT

 

 

 

Seriab

1. UKKP – Kawasan Pejabat
2. Pusat Pengajian Siswazah – Luar Pejabat
3. Semua lokasi pejabat yang mempunyai imbasan sistem biometrik.

Kubang Gajah

1. UKK
2. Pusat Kokurikulum

Jejawi

1. iKOM – Kawasan Pejabat
2. PPK Bioproses – Kawasan Pejabat
3. Semua lokasi pejabat yang mempunyai imbasan sistem biometrik.

UniCITI

1. FTK - Lokasi pejabat yang mempunyai imbasan sistem biometrik.
2. PPD - Lokasi pejabat yang mempunyai imbasan sistem biometrik.
3. INSAT - Lokasi pejabat yang mempunyai imbasan sistem biometrik.

Simpang Empat

1. Lokasi pejabat yang mempunyai imbasan sistem biometrik.

 

Staf adalah diingatkan untuk merekod kehadiran pada lokasi bertugas seperti yang
ditentukan oleh pengurusan Universiti sebelum ini. Setiap staf diharap dapat memelihara
integriti masing-masing, bertanggungjawab dan dapat menjalankan amanah yang diberikan
dengan sebaiknya.

Staf juga dinasihati agar sentiasa mematuhi langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan
penularan COVID-19 sepertimana yang digariskan.

Kaedah merekod kehadiran ini adalah berkuat kuasa mulai 16 Mac 2020 (Isnin) sehingga
tarikh yang akan dimaklumkan kelak.

Staf yang menghadapi masalah untuk merekod kehadiran bagi ketiga-tiga kaedah di atas
boleh menghubungi pihak Pusat Pengurusan dan Pembangunan Digital melalui aplikasi
whatsapp kepada En. Nasri - 017 4460373, dengan memberikan no. staf untuk tujuan
semakan.

Sekian, terima kasih.

PENDAFTAR
JABATAN PENDAFTAR
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS


15 MAC 2020