Sektor UKKP

Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan mempunyai 2 sektor utama yang berfungsi untuk menyokong, mentadbir sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Setiap sektor tersebut mempunyai bahagian-bahagian tertentu di mana setiap daripada bahagian tersebut terdiri daripada elemen-elemen yang kritikal dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sektor tersebut adalah :

 Sektor Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

  I) Bahagian Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Dan Jaminan Kualiti

 Ii) Bahagian Penerangan, Latihan Dan Kompetensi

 

Sektor Pengurusan Hygine Dan Alam Sekitar

 I) Bahagian Pengurusan Keselamatan & Kualiti Makmal

 Ii) Bahagian Pengurusan Bahan Berbahaya & Alam Sekitar