LATIHAN DAN KOMPETENSI

UNIT LATIHAN DAN KOMPETENSI UNIMAP MENYEDIAKAN LATIHAN DAN KURSUS UNTUK INDIVIDU BAGI MELAHIRKAN INDIVIDU YANG BERKEMAHIRAN, BERPENGETAHUAN DAN MEMPUNYAI SIKAP YANG MEMBANTU DALAM SATU ORGANISASI BAGI MENCAPAI OBJEKTIF DAN MATLAMAT YANG DITETAPKAN. KEMUDAHAN UNTUK UNIT LATIHAN DAN KOMPETENSI TELAH DISEDIAKAN SEPERTI BILIK SEMINAR BAGI TUJUAN MENJALANKAN LATIHAN YANG TELAH DIANJURKAN OLEH UNIT LATIHAN DAN KOMPETENSI.

 • Unit Latihan Dan Kompetensi menawarkan beberapa jenis latihan yang boleh meningkatkan kemahiran individu dalam membantu satu organisasi untuk mencapai matlamat dan objektif yang dijanjikan. Jenis-jenis latihan yang tawarkan ialah:

  1) Kursus Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) Di Tempat Kerja
  2) Kursus Pengenalpastian Hazard Penaksiran Risiko dan Kawalan (HIRARC)
  3) Kursus Pengenalan Pengurusan Bahan Kimia
  4) Kursus Pengurusan Bahan Buangan Terjadual
  5) Kursus Pengurusan Keselamatan Mekanikal dan Elektrik
  6) Kursus Pertolongan Cemas Asas
  7) Kursus Pelaporan Insiden dan Teknik Analisis\
  8) Kursus Pengurusan Keselamatan Sinaran
  9) Kursus Pasukan Bertindak Kecemasan

 • CARA-CARA PERMOHONAN KURSUS YANG DISEDIAKAN:

  1) MENGISI PERMOHONAN KURSUS MELALUI GOOGLE FORMS
  2)
  MENGISI BORANG UL-01 DAN DIUPLOADKAN KE DALAM GOOGLE FORMS
  3)
  PESERTA TERPILIH AKAN DIBERITAHU MELALUI EMEL UNTUK MENGESAHKAN KEHADIRAN PADA HARI YANG MENJALANKAN KURSUS


 • BIL

  LATIHAN

  TARIKH

  1
  Kursus Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) Di Tempat Kerja
  17 March 2021
  2
  Kursus Pengenalpastian Hazard Penaksiran Risiko dan Kawalan (HIRARC)
  4 & 5 April 2021
  3
  Kursus Pengenalan Pengurusan Bahan Kimia
  19 & 20 Mei 2021
  4
  Kursus Pengurusan Bahan Buangan Terjadual
  1 & 2 Jun 2021
  5
  Kursus Pengurusan Keselamatan Mekanikal dan Elektrikal
  28 & 29 Jun 2021
  6
  Kursus Pertolongan Cemas Asas
  7 & 8 Julai 2021
  7
  Kursus Pelaporan Insiden dan Teknik Analisis 
  11 & 12 Ogos 2021
  8
  Kursus Pengurusan Keselamatan Sinaran 
  1 & 2 September 2021
  9
  Kursus Pasukan Bertindak Kecemasan 
  6 & 7 Oktober 2021