SENARAI KURSUS DAN LATIHAN

SILA TEKAN TAJUK KURSUS UNTUK MELIHAT SINOPSIS KURSUS & LATIHAN

Bil

Nama Latihan/Kursus

Tarikh 

1.

Kursus Keselamatan & Kesihatan Perkerjaan

17 Mac 2021

2.

Kursus Pengenalpastian Hazard, Penaksiran Risiko Dan Kawalan Risiko (HIRARC)

14-15 Mei 2021

3.

Kursus Pengurusan Bahan Buangan Terjadual 

1 & 2 Jun 2021

4.

Kursus Pengurusan Bahan Kimia

26 & 27 Mei 2021

5.

Kursus Pengurusan Keselamatan Mekanikal Dan Elektrikal

28 & 29 Jun 2021

6.

Kursus Pertolongan Cemas Asas

7 & 8 Julai 2021

7.

Kursus Pelaporan Insiden & Teknik Analisis

11 & 12 Ogos 2021

8.

Kursus Pengurusan Keselamatan Sinaran

1 & 2 September 2021

9.

Kursus Pasukan Bertindak Kecemasan 

6 & 7 Oktober 2021