Home / Mesyuarat Teknikal Premis Sewaan Ke-5 Bil. 1 2023 di Jabatan Pembangunan Kampus Alam, UniMAP Pauh putra 2