Home / Kursus Pengurusan Asas Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dengan Struktur ISO 45001 9

| 29 & 30 Mac 2022 (Selasa & Rabu) | Antara objektif kursus ini diadakan adalah untuk: I. Mendedahkan peserta dengan struktur pengurusan ISO 45001 II. Memantapkan tahap kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan pekerjaan terutama berkaitan keperluan perundangan AKKP/OSHA 1994 III. Menggalakkan amalan kerja selamat dan sihat di kalangan kakitangan