Home / Kursus Pengenalan dan Kesedaran Perlindungan Sinaran 6

23 Ogos 2022 | 09.00 pagi Kursus Pengenalan dan Kesedaran Perlindungan Sinaran telah berjaya dilaksanakan oleh Encik Murizam Darus dan 14 orang peserta yang menghadiri kursus ini.