Home / Kursus Pelaksanaan Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) ISO/IEC 17025:2017 7

| 13 & 14 Jun 2022 (Isnin & Selasa) | Objektif kursus : I. Untuk memahami skop dan keperluan ISO/IEC 17025:2017. II. Untuk memahami perkara penting dan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan standard. III. Untuk memahami keperluan SAMM yang berkaitan.