Home / Kursus Pengenalpastian Hazad, Penaksiran Risiko dan Kawalan Risiko 17

| 20 & 21 April 2022 (Rabu & Khamis) | Antara objektif kursus ini diadakan adalah untuk: I. Mengenalpasti hazad, menganalisis dan menaksir risiko yang berkaitan dengannya. II. Membantu peserta mengenalpasti tindakan dan keadaan kerja yang substandard semasa ia membangunkan dan mengambil tindakan pembetulan yang perlu. III. Memahami kumpulan hazad pekerjaan dan risiko kesihatan yang terdapat di tempat kerja. IV. Menilai risiko yang berkaitan dengan hazad dan mendedahkan tentang langkah-langkah untuk menghapuskan atau mengurangkan risiko.