DASAR PRIVASI

     Di UKKP kami percaya kuat dalam melindungi privasi pengguna kami. Kita tidak akan dengan sengaja mendedahkan maklumat mengenai pengguna kami kepada mana-mana pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan pengguna kami.
Dasar Privasi ini menyatakan amalan privasi bagi perkhidmatan yang ditawarkan kepada mana-mana UKKP yang dimiliki dan / atau laman web yang dikendalikan ("Laman Web").
Dasar Privasi ini boleh dikemaskini dari semasa ke semasa. Anda perlu menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan bahawa anda gembira dengan apa-apa perubahan.

1.     Maklumat Peribadi Anda

o    Semua maklumat peribadi yang anda berikan melalui Laman Web akan dianggap sebagai sulit dan rahsia. Sila lihat mana-mana halaman yang di mana maklumat yang dikumpul untuk maklumat lanjut yang berkaitan.

o    UKKP boleh menyusun data dalam bentuk agregat supaya UKKP itu akan lebih memahami pengguna yang melawat laman web ini. Data agregat tanpa nama dan tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi yang mengenal pasti pengguna.

2.     Perkongsian Maklumat

o    UKKP tidak akan menjual, menyewa, berdagang atau memberi maklumat peribadi mana-mana pengguna atau senarai e-mel kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan pengguna.

o    Laman Web mengandungi pautan ke laman web lain. UKKP tidak bertanggungjawab untuk amalan privasi dan / atau kandungan laman web tersebut. Anda harus berhati-hati dan melihat pernyataan privasi yang terpakai untuk laman web dalam soalan.

3.     Keselamatan

o    UKKP komited untuk keselamatan maklumat peribadi pengguna kami dan kami mempunyai prosedur keselamatan di tempat untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian maklumat peribadi di bawah kawalan UniMAP.

4.     Cookies

o    Apabila anda melawat Laman Web, UKKP boleh menghantar komputer anda "cookie", fail kecil yang tinggal di dalam pemacu keras komputer anda. Cookies membenarkan UKKP untuk membuat Laman Web lebih berguna dengan menyesuaikan tawaran perkhidmatan UKKP dari semasa ke semasa. Anda boleh menetapkan pelayar anda tidak menerima cookies, walaupun anda mungkin tidak mampu untuk mengakses semua ciri-ciri di Laman Web.

o    Cookies keseluruhan membantu UKKP menyediakan laman web yang lebih baik akan membolehkan UKKP untuk memantau muka surat yang anda mendapati berguna dan yang anda tidak lakukan. Cookie tidak memberikan akses UKKP kepada komputer anda atau apa-apa maklumat mengenai anda, selain daripada data yang anda memilih untuk berkongsi.