Misi dan Visi

Misi dan Visi Kami

Misi

Mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, sihat dan kondusif melalui budaya kerja yang sistematik di kalangan setiap pekerja, pelajar, pelawat dan kontraktor.

Visi

Memupuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan warga UniMAP.