Keselamatan Bahan Kimia

Pelan Higiene Bahan Kimia

Pelan Higiene Bahan Kimia adalah pelan untuk memastikan keselamatan pelajar dan staf dalam mengendalikan bahan kimia.

Pendaftaran & Inventori Bahan Kimia

Tatacara untuk mendaftar dan menguruskan inventori bahan kimia.

Pelabelan & Papan Tanda

Tatacara pelabelan dan peletakan papan tanda bahan kimia.

Penstoran Bahan Kimia

Tatacara untuk menyimpan bahan kimia.
Maklumat mengenai SDS.

Perolehan Bahan Kimia

Tatacara untuk pembelian bahan kimia bagi tujuan pembelajaran dan pendidikan. 

Untuk sebarang pertanyaan, email kepada kami

fatinazis@unimap.edu.my