Laporan Tahunan

Laporan tahunan COSHE merupakan laporan menyeluruh aktiviti yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UniMAP pada sepanjang tahun.

Laporan Tahunan COSHE 2022

Laporan Tahunan COSHE 2021

Laporan Tahunan COSHE 2019