Info Pengurusan Krisis COVID-19

Dapatkan maklumat mengenai terkini pengurusan COVID-19 di UniMAP

Klik Disini

Kemaskini mengenai Pengurusan Krisis COVID-19 di Universiti Malaysia Perlis.

Anda Boleh Lawati Laman Web COVID-19 di siniTemp files

Laman ini memaparkan semua maklumat penting dan SOP yang dikemaskini bagi memastikan keselamatan dan kesihatan semua staf, pelajar dan pelawan