• Selamat Datang ke Laman Sesawang Rasmi COSHE
  • Audit Anugerah KKP Negara 2022
  • Hari Biokeselamatan 2024
qxio-monitor
qxio-waterdrop
qxio-social-codepen-outline

Perkhidmatan Kami

Bagi memastikan semua warga kampus sentiasa peka dengan maklumat yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan
Maklumat mengenai Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan Universiti beserta tugas dan tanggungjawab semua warga kampus
Maklumat mengenai jenis jenis kejadian kecemasan, dan tindakan yang perlu diambil bagi memastikan keselamatan warga kampus
Program pengurusan keselamatan bahan kimia mengandungi maklumat dan sumber yang berkaitan dengan kaedah perolehan, penyimpanan dan penggunaan bahan kimia berbahaya di UniMAP
Pengurusan biokeselamatan melibatkan semua penyelidikan yang berurusan dengan Organisma Hidup Terubahsuai (LMO/rDNA) mengikut keperluan Akta Biokeselamatan 2007.
Maklumat mengenai pengurusan buangan terjadual merangkumi kaedah pemantauan, penyimpanan dan perlupusan.
Maklumat dan tatacara selamat bagi pengendalian mesin dan jentera