Piagam Pelanggan

Pusat Pengurusan Keselamatan, Kesihatan & Persekitaran Pekerjaan (COSHE)

Kami Berikrar

a.  Memastikan Polisi Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Malaysia Perlis Dilaksanakan Dan Dipatuhi Di Kalangan Semua Kakitangan, Pelajar, Kontraktor Dan Pelawat
b. Mempromosi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
c. Pentadbiran
 • Merekod dalam tempoh 1 hari dari tarikh penerimaan laporan dan dokumen berikut:

  • Laporan kemalangan, kebakaran dan penyakit pekerjaan dilaporkan
  • Senarai semak audit keselamatan dan kesihatan.
  • Laporan audit keselamatan dan kesihatan dijalankan.
  • Laporan audit keselamatan dan kesihatan daripada PTj.
  • Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UniMAP. 
  • Senarai mesin dan mesin kimia yang terdapat di UniMAP.
  • Mel / mel keluar.