Keselamatan Sinaran

  • Direktori Staf PKS
  • Garis Panduan PKS
  • SOP PKS
  • Tatacara PKS
  • Taqwim

Unit ini bertanggungjawab dalam menguruskan Keselamatan Sinaran di Universiti Malaysia Perlis mengikut pematuhan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984. Di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh unit ini ialah:-

  1. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Keselamatan Sinaran empat kali setahun.
  2. Menguruskan perlantikan Pegawai Sinaran (RPO) Universiti dan Orang Yang Bertanggungjawab Terhadap Lesen (OBTL) Universiti.
  3. Menguruskan permohonan bajet untuk pembaharuan lesen sinaran.
  4. Menguruskan Latihan Kompetensi kepada RPO, PY dan PS.
  5. Menjalankan audit pemantauan berkaitan sinaran.