COSHE atau sebelum ini dikenali sebagai Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (UKKP) ditubuhkan secara rasmi pada Februari 2004. Ia merupakan proses untuk mewujudkan persekitaran kerja dan tempat pendidikan yang selamat melibatkan semua pemegang taruh. Tujuan utama COSHE adalah menyediakan persekitaran yang selamat, sihat dan melindungi alam sekitar melalui budaya kerja yang sistematik oleh kakitangan, pelajar, pelawat dan kontraktor. Pusat ini telah diletakkan di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi). Secara umum, tanggungjawab COSHE adalah merancang dan melaksanakan program dan kompetensi pemantauan, pemeriksaan dan latihan untuk mematuhi kehendak Perundangan Nasional, khususnya Akta Keselamatan dan Kesihatan (1994), Akta Kilang dan Mesin 1967, Akta Alam Sekitar 1974. Ini adalah untuk memastikan keselamatan dan kesihatan setiap warga UniMAP serta pengunjung yang berurusan dengan UniMAP.

Kakitangan

Pada awal penubuhannya, COSHE dipimpin oleh Lt Kol (B) Azuddin Bahari sebagai penyelaras dari 2004 hingga Mac 2016. Beliau adalah pelopor dalam pelaksanaan KKP di UniMAP. Mulai Mac 2016, Prof Madya Ts. Dr. Irnis Azura Zakarya dilantik sebagai Pengarah sehingga April 2019. Hari ini, pusat ini diketuai oleh Encik Norazam Abdul Rashid. COSHE terdiri daripada 10 orang kakitangan dan dibahagikan kepada 5 bahagian; Pentadbiran dan Pengurusan Pejabat, Keselamatan Kampus dan Tempat Kerja, Keselamatan Kimia dan Latihan Kompetensi, Biologi, Pengurusan Makmal dan Penyelidikan dan Keselamatan Sinaran dan Pengurusan Sisa Berjadual. Setiap bahagian ini mempunyai fokus dan komitmen khusus dalam memastikan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di UniMAP berjalan lancar seperti yang dikehendaki oleh universiti.

Pencapaian

Selama 14 tahun beroperasi, pengiktirafan dari dalam Jabatan dan peringkat nasional berjaya diperoleh. Antara pentauliahan yang diperoleh adalah Anugerah Inovasi UniMAP 2007, Tempat Keunggulan ke-3 untuk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Peringkat Nasional 2006. Pada tahun 2009, UKKP dengan Sekolah Kejuruteraan Kejuruteraan Elektronik dan Sekolah Kejuruteraan Pembuatan membangun dan berjaya memperoleh MS 1722: Pengiktirafan 2005 dan OHSAS 18001: 2007. Manakala pencapaian terkini ialah UKKP berjaya membantu dan menguruskan 4 makmal di 3 pusat yang terlibat; Sekolah Kejuruteraan Alam Sekitar, Sekolah Kejuruteraan Bioproses dan Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan sebagai pengiktirafan Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) 2018 oleh Jabatan Standard Malaysia.

Pasukan Kami