Latihan Dan Kompetensi

Unit Latihan Dan Kompetensi

Menyediakan Staf Yang Kompeten Dalam Keselamatan Dan Kesihatan

Unit latihan dan kompetensi unimap menyediakan latihan dan kursus untuk individu bagi melahirkan individu yang berkemahiran, berpengetahuan dan mempunyai sikap yang membantu dalam satu organisasi bagi mencapai objektif dan matlamat yang ditetapkan. Kemudahan untuk unit latihan dan kompetensi telah disediakan seperti bilik seminar bagi tujuan menjalankan latihan yang telah dianjurkan oleh unit latihan dan kompetensi.

Hubungi Kami

Jika ada sebarang pertanyaan mengenai latihan, kursus atau webinar bagi skop keselamatan dan kesihatan pekerjaan, anda boleh menghubungi kami melalui medium-medium berikut.
  • oshtraining@unimap.edu.my
  • +6049797945
  • COSHE UniMAP, Tingkat 11 Bangunan KWSP, 01000 Kangar, Perlis

Apa Yang Kami Tawarkan

Perkhidmatan Kami

Latihan Kompetensi

Kami menyediakan latihan-latiahn yang berkaitan dengan pengurusan keselamtaan dan kesihatan pekerjaan.

Webinar

Dalam pandemik COVD-19, COSHE menawarkan webinar yang mempromosikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam norma baharu.