Pengurusan Biokeselamatan

  • Direktori Staf PKBio
  • Garis Panduan PKBio
  • SOP PKBio
  • Tatacara PKBio
  • Taqwim

Pengurusan biokeselamatan di Universiti Malaysia Perlis pada ketika ini, selaras dengan pematuhan terhadap Akta Biokeselamatan 2007 (Akta 678) dan Bahagian II Peraturan Biokeselamatan (Kelulusan dan Pemberitahuan) 2010, dilaksanakan berteraskan dua tunjang utama iaitu:

  1. Pembangunan Manual Pengurusan Biokeselamatan UniMAP 2022
  2. Penubuhan UniMAP Biosafety and Biosecurity Committee (UniMAP BBC)


Antara perkara yang dilakukan oleh unit ini ialah:-

  1. Mewujudkan Jawatankuasa Keselamatan Makmal Biologi
  2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Makmal Biologi empat kali setahun
  3. Menjalankan audit pemantauan berkaitan Keselamatan Makmal Biologi