Keselamatan Mekanikal

PENGURUSAN KESELAMATAN MEKANIKAL

Pengurusan Keselamatan Mekanikal dilaksanakan adalah bertujuan untuk memastikan semua mesin dan jentera dikawal selia dan diselenggara dengan sistematik. Ini bagi memastikan penggunaannya selamat serta tidak mendatangkan bahaya dan risiko keselamatan kepada staf, pelajar, pelawat mahupun kontraktor semasa menggunakan peralatan tersebut di tempat kerja. Selain itu ia merupakan keperluan Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139).

Antara Mesin dan Jentera UniMAP yang perlu didaftarkan dan mempunyai Sijil Perakuan Kelayakan (CF) setiap lima belas bulan sekali dengan pihak Jabatan Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran Pekerjaan (JKKP) yang tertakluk di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139) melibatkan tiga kategori jenis permit dan perlu melalui pra pemeriksaan, ujian dan pentauliahan adalah seperti berikut:

Permit Mesin Angkat (PMA)

Merujuk kepada kren kembara bergerak ke atas seperti;
  • Lif Penumpang
  • Lif Barang (Dumbwaiter)
  • Maintenance Cage (Gondola)
  • Electrical Chain Hoist
  • Overhead Crane

Permit Mesin Dandang (PMD)

Mana-mana pengandung tertutup yang menjana stim pada tekanan yang melebihi tekanan atmosfera sperti;
  • Autoclave

PERMIT MESIN TEKANAN (PMA)

Pengandung yang bertutup pada tekanan yang melebihi tekanan atmosfera mengandungi apa-apa jenis gas atau campuran, atau gabungan gas termasuk pengandung di bawah tekanan cecair atau gas atau keduanya seperti tangki simpanan pukal, juga pengandung di bawah tekanan kurang daripada tekanan atmosfera tetapi tidak termasuk gas silinder seperti;
  • Air Receiver
  • Vertical Air Receiver
  • Air Compressor
  • Vertical Air Compressor

Pendaftaran Baharu

Pembaharuan Sijil Perakuan dan Kelayakan

Permohonan Penangguhan Pemeriksaan Ulangan

Permohonan Penukaran nombor pendaftaran tempat kerja

Pelupusan Mesin dan jentera