SOP Pengurusan COVID-19 DI UniMAP

Malaysia masih lagi berada dalam fasa ‘Peralihan ke Endemik’ bagi jangkitan Covid-19. Sehubungan itu, adalah penting bagi kita semua memahami risiko penularan wabak Covid-19, mengamalkan langkah-langkah kesihatan awam dan sentiasa berhati-hati dalam menjalankan aktiviti seharian.

Bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19 di UniMAP, berikut adalah perkara yang perlu diambil maklum oleh semua warga UniMAP: